Digitalni Marketing

Izrada web stranice

Izrada online trgovine i platformi za rezerviranje

SEO optimizacija

Google Adwords Oglašavnje

Vođenje društvenih mreža

Grafički dizajn i priprema za tisak

Prijevod sa hrvatskog na njemački i sa njemačkog na hrvatski jezik

Virtualni ured